Preţuri


Preţurile sunt calculate pe baza regulilor generale de mai jos.

Dacă doriţi o ofertă personalizată, vă rugăm să ne trimiteţi textul de tradus prin e-mail (office@robeni.ro), specificând şi limba destinaţie şi termenul de livrare solicitat, sau utilizaţi formularul pentru cerere de ofertă şi vă vom trimite oferta în termen de 24 de ore.

Reguli generale:
- Unitatea de decontare este numărul de cuvinte din textul sursă. Preţurile din ofertă nu conţin TVA.
- La recepţia comenzii vom evalua volumul materialului de tradus şi vom întocmi o ofertă privind termenele şi condiţiile de livrare. În ofertă vom indica marja de abatere (în procente) a preţului final de la preţul din ofertă.
- În cazul în care textul sursă permite acest lucru, numărul de cuvinte va fi determinat cu comanda „Analyse” a programului SDL Trados Studio, cu structurare pe fraze. În statistica furnizată de program, pentru textul clasificat ca „repetiţii”, respectiv „potrivire 100%” se percepe 25% din preţul de listă. În caz contrar preţul se va baza pe numărul de cuvinte determinate de Microsoft Word sau alt produs software similar, în acest caz nu se va aplica reducere pentru textele repetate. În cazul în care nu putem stabili în acest mod mărimea exactă a textului sursă, tarifele de mai sus vor fi aplicate traducerii.
- Preţurile de mai sus includ corectura materialului tradus şi tehnoredactare elementară (inclusiv tipărirea unui exemplar, la cerere) şi se referă la execuţia comenzii în cadrul termenelor de execuţie asumate în ofertă. În cazul comenzilor care includ tehnoredactare de o complexitate mai ridicată (de ex. procesare de imagini, grafică), tariful tehnoredactării va fi subiectul unor negocieri distincte.
- Termenele de execuţie a comenzilor vor fi stabilite în funcţie de resursele disponibile, dar calculând cu o cantitate minimă de 2000 de cuvinte sursă/zi. La solicitarea unor termene de execuţie mai scurte decât cele propuse în ofertă vom aplica următoarele tarife de urgenţă:

  1. volum traducere între 2001 – 3000 cuvinte/zi                    10% din valoarea comenzii,
  2. volum traducere între 3001 – 4000 cuvinte/zi                    25% din valoarea comenzii,
  3. volum traducere între 4001 – 5000 cuvinte/zi                    50% din valoarea comenzii.

- În cazul comenzilor de dimensiune între 500 şi 2000 cuvinte se consideră urgenţă execuţia în termen de 8 ore (adică în aceeaşi zi de lucru, pentru comenzile recepţionate la începutul zilei de lucru, respectiv până în dimineaţa zilei următoare, pentru comenzile recepţionate la sfârşitul zilei de lucru). Tarifarea se va efectua conform punctului 2) de mai sus..

Pentru tarifele serviciilor de interpretariat vă rugăm să vă interesaţi telefonic sau prin e-mail.