Szerződéses feltételek


Autóbérlési szerződéses feltételek


A gépkocsit csak a szerződésben megjelölt személyek vezethetik.

A gépkocsit vezető személynek legalább egy éves vezetési tapasztalatot igazoló, érvényes jogosítvánnyal kell rendelkeznie (a jogosítvány kibocsátási dátuma alapján).

A gépkocsival az ország határát átlépni kizárólag a bérbeadó előzetes, írásos beleegyezésével lehetséges, a bérbeadó ez esetben kiállítja a bérlő számára a határátlépéshez szükséges meghatalmazást.

Az árak EUR/napban értendők, és tartalmazzák az ÁFA-t. A fizetés lejben történik, a bérbeadó honlapján feltüntetett árfolyamon, legkésőbb a gépkocsi átvételekor.

Sofőr igénylése esetén a bérlő fedezi a sofőr szállását, ellátását, valamint az igényelt szolgáltatások függvényében megállapított napidíjat (alapdíj: 20 EUR).

A bérleti időszak tartamára a bérlő a szerződésben megnevezett összeget köteles letétbe helyezni, készpénzben, bankkártyával, vagy egyéb, a bérbeadó által elfogadott fizetőeszközzel. A garancia a gépkocsin a bérlő hibájából okozott károk fedezésére szolgál, és teljes összegben visszafizetendő, amennyiben a bérlő sértetlenül, a megegyezés szerinti napon és óráig szolgáltatja vissza a gépkocsit. A gépkocsinak a bérlő hibájából való sérülése vagy károsodása esetén a bérbeadónak jogában áll visszatartani a garancia teljes összegét vagy annak egy részét, a kár értéke és a gépkocsi használatból való kiesésének várható időtartama függvényében. A bérlő anyagi felelőssége az általa okozott károkért a garancia összegére korlátozódik.

Ha az átadás Kolozsváron történik, a bérleti időszak kezdete a gépkocsi átadásának időpontja, ellenkező esetben az az időpont, amikor a gépkocsi elhagyja Kolozsvárt. A bérleti időszak vége a gépkocsi visszavételének időpontja, ha a visszavétel Kolozsváron történik, illetve a gépkocsi Kolozsvárra érkezésének időpontja, ha a visszavétel nem Kolozsváron történik.

Minden megkezdett 24 órás időszakra egy napi bérleti díjat számolunk. A gépkocsi visszaszolgáltatásánál 2 órás késés megengedett; hosszabb késlekedés esetén a bérleti időszak 24 órával meghosszabbodik.

A bérlési időszak telefonos értesítés útján legtöbb 24 órával meghosszabbítható. Amennyiben a bérlő ennél hosszabb időre szeretné meghosszabbítani a bérleti szerződést, a bérlőnek vagy képviselőjének fel kell keresnie az irodát a szerződés módosítása, valamint a hosszabbítás időtartamára esedékes összeg kifizetése érdekében.

Ha a bérlő nem szolgáltatja vissza a gépkocsit a bérlési időszak lejártától számított 24 órán belül, és nem értesítette a bérbeadót, illetve nem fizette ki a megfelelő bérleti díjat, a kölcsönző cég minden előző értesítés nélkül az illetékes hatóságokhoz fordulhat, és nem fizeti vissza a garanciát.

Amennyiben a gépkocsit baleset éri vagy károsodik, a bérlőnek kötelessége értesíteni a bérbeadót és a rendőrséget, és beszerezni a törvény által előírt, a gépkocsi javíttatásához szükséges iratokat.

Alulírott bérlő elolvastam és elfogadtam a fenti feltételeket, és beleegyezem, hogy készpénzben, bankkártyával vagy banki átutalással előre fizessek. Tudomásul vettem a bérleti szerződés érvényességi ideje alatt fennálló bérlői kötelezettségeimet. Vállalom, hogy minden esetleges közlekedési vagy parkolási szabálysértésért kirótt pénzbírságot kifizetek. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a gépkocsi sérülése esetén a bérbeadó visszatarthatja a garanciát addig, amíg a kár értékét és/vagy a kár bekövetkeztéért felelős személy kilétét megállapítják.

A gépkocsit a bérlő teli üzemanyagtartállyal veszi át, és ugyanúgy kell visszaszolgáltatnia.